Om boken

Nå er den her – 

Boken du har ventet på i 3 år – siden den forrige sterke boken fra 

Ida´s penn kom ut 

Denne gangen er det en bok til ettertanke 

En bok om mestring og aksept når livet tok en annen vending 

Når ting ikke ble som man trodde – og man måtte si farvel til det gamle livet og starte helt på nytt 

En bok med selvinnsikt over at alt har en mening 

En bok om takknemmelighet over at Ida sin datter overlevde alvorlig sykdom 

Hvordan kan man utvise stor grad av takknemmelighet i stedet for bitterhet og sinne, når det yngste barnet må leve med alvorlige seneffekter etter tøff kreftbehandling og ha støttespillere rundt seg resten av livet? 

Kan man lære noe av Ida sin vei?  

Les om hvordan hun har tatt en indre pilegrimsreise – en selvransakelse – og akseptert at det ble et annerledes liv 

Et liv hvor hun vier seg til omsorgen av sin yngste datter, som hun fikk i en alder av nesten 45 år. 

Ida beskriver redselen for at hun ikke lever lenge nok til å være der for datteren resten av livet – det skulle jo være datteren som tok vare på den voksne moren 

Hun beskriver hvordan det er å hoppe av toget og leve et annet liv. Venner og familie blir borte og man må kjenne på ensomheten. Man får også lov å oppleve en grenseløs kjærlighet som kanksje ikke var mulig uten at man fikk tette bånd gjennom sykdom. 

En utrolig styrke må til for å alltid være positiv tross all motgang og være sterk for hele familien – i situasjoner hvor andre ville gravd seg ned i dyp fortvilelse 

Ida vil nå vie livet sitt til å dele sine opplevelser og hjelpe andre i samme situasjon ut av sinne, sorg og fortvilelse og håper å få komme til et sted nær deg for å holde foredrag og presentere boken sin 

PÅ STERKE VINGER